revolve studiodvo omgevingspsychologie

Vergeet quick fixes, duik de diepte in!

In gesprek met omgevingspsycholoog Fiona de Vos

Een pionier op het gebied van omgevingspsychologie, dat omschrijft Fiona de Vos het beste. Haar belangstelling begon al jong. Fiona raakte gefascineerd door ‘misfits’ tussen omgevingen en mensen. Tijdens haar studie psychologie verdiepte ze zich in het effect van de omgeving op de mens en vice versa. Er was geen echt studiepad voor handen, dus dat creëerde Fiona zelf. Ze volgde vakken aan verschillende universiteiten met psychologie en gebouwde omgeving als rode draad. Haar belangrijkste uitvalsbasis? De City University of New York, de bakermat van de omgevingspsychologie. Inmiddels geeft Fiona les aan de UvA Academy en heeft ze een eigen adviesbureau. Het pad dat zij voor haarzelf creëerde, legde ook de basis voor het vak in Nederland. We spreken Fiona in hartje Amsterdam, in de Tuin van Jan. Een stiltetuin, waar bewoners de initiatiefnemers van zijn.

Waar draait omgevingspsychologie in de kern om?

Om goed te functioneren zijn een aantal basale dingen van belang voor de ruimte om ons heen: zoals veiligheid, privacy, territorium, maar ook de mate van prikkels. Die elementen keren telkens terug in het vak. Hoe kun je dit borgen, behouden en ontwikkelen, dat is de vraag. Niet makkelijk, want soms ben je je helemaal niet bewust van je behoefte, maar is het toch cruciaal voor hoe je je voelt.

Deze principes binnen de omgevingspsychologie manifesteren zich overal: van het stukje stoep of voortuin dat je bescherming biedt voordat je de openbare ruimte betreedt tot de behoefte aan niet te veel prikkels in een klaslokaal. Of hier in de tuin: prachtig, je ervaart letterlijk rust midden in de hectiek van de stad. Natuurlijk gelden er algemene uitgangspunten die een ruimte of gebouw veraangenamen of aanzienlijk beter laten aansluiten op de mens, maar de uitwerking ervan is heel specifiek en contextueel. Wat voor de één geldt, hoeft voor de ander niet relevant te zijn. Wat in een ziekenhuis in Groningen van toepassing is, kan heel anders liggen in Amsterdam. Het is belangrijk daarin te duiken en je dit beeld te vormen.

….

Verder lezen: Revolve | Fiona de Vos