• Omgevingen creëren
    waarin mensen floreren

    OMGEVINGSPSYCHOLOGIE

VISIE

Een heldere visie is de voorwaarde voor een goed gebouw

De omgevingspsychologie geeft inzicht in hoe de omgeving de waarneming, beleving en gedrag van mensen beïnvloedt. Door deze omgevingspsychologische inzichten te vertalen naar visie en strategische doelen kun je niet alleen de prestatie van een gebouw of omgeving verbeteren, maar ook die van de organisatie.

Zo creëren we omgevingen waar mens en organisatie optimaal tot hun recht komen. Bij studio dVO kunt u terecht voor omgevingspsychologisch advies en onderzoek, en onderwijs of presentaties op maat.

ADVIES

Advies over ruimtebeleving en -gebruik binnen en buiten waarin de wensen en behoeften van gebruikers centraal staan. Zo creëren we omgevingen die prettiger zijn en die tevens de prestaties van gebouw en organisatie optimaliseren.

ONDERZOEK

Omgevingspsychologisch onderzoek geeft inzicht in de beleving van eindgebruikers en de sterke en minder sterke kanten van een ontwerp of gebouw. Inzichten uit onderzoek vertalen we naar visie, strategie en programma’s van wensen.

KENNIS DELEN

Als pionier op het gebied van omgevingspsychologie en healing environment heeft Fiona de Vos een schat aan kennis en ervaring die ze graag deelt. Fiona verzorgt lezingen, workshops, onderwijs en incompany trainingen op maat over uiteenlopende onderwerpen en omgevingen.

PROJECTEN

Met onze kennis dragen we bij aan het optimaliseren van de prestaties van gebouw en organisatie

Overal waar mensen komen is omgevingspsychologie van toepassing. Daarom is ons werkveld zo breed: van vrijheidsbeleving in de natuur, tot zeer beperkte bewegingsvrijheid in gevangenissen of van woningen die we thuis noemen, tot anonieme, vaak bevreemdende zorginstellingen.

Naast grote variatie in omgevingen kan omgevingspsychologie op heel veel manieren worden toegepast: als middel om te kijken hoe goed een bestaande omgeving of gebouw functioneert, voor wetenschappelijke onderbouwing van visie of strategieën, in alle stadia van het ontwerpproces of als evaluatie achteraf. Maar altijd met hetzelfde doel: een omgeving creëren waarin mensen floreren.

STUDIO dVO

Met omgevingspsychologie komen tot een gebouw dat past bij de mens

Studio dVO (de Vos Omgevingspsychologie) heb ik in 1996 opgericht toen ik na mijn studie Psychologie met omgevingspsychologie aan de slag wilde maar het nog een volstrekt onbekend vak was in Nederland. Nu bijna 30 jaar later is dat gelukkig sterk veranderd. Opdrachtgevers willen steeds vaker weten hoe ze een gebouw of omgeving beter kunnen afstemmen op de behoeften van hun gebruikers. Of hoe ze bij nieuw- of verbouw een gebouw kunnen inzetten als instrument om hun visie te verwezenlijken.

Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van resocialisatie door het humaniseren van gevangenissen of GGZ instellingen, of aan het bespoedigen van het genezingsproces door het implementeren van een Healing Environment. Studio dVO is gespecialiseerd in het vermenselijken van omgevingen door omgevingspsychologische inzichten als expertise in te brengen in het ontwerpproces of in aanbestedingstraject. Dit doen we van visie tot evaluatie van een project.

IN DE MEDIA

studiodvo omgevingspsychologie media
station toekomst omgevingspsychologie
revolve studiodvo omgevingspsychologie

OPDRACHTGEVERS